selection.hu wine&cafe  

Fuxli

Loading
...  
 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a www.selection.hu weboldal és a regisztrált felhasználók közötti  jogviszonyokra terjed ki.

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Grade Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
A szolgáltató székhelye: 1173 Budapest, Sarlósfecske utca 29.
Telephely: 1036 Budapest, Lajos u. 91.
A szolgáltató elérhetősége: info@selection.hu
Adószáma: 20368706-2-42
Cégjegyzék szám: 01-06-725655 Fővárosi Cégbíróság
E-kereskedelmi nyilvántartási szám: 2153 (B)
Képviseli: Lakatos Tamás
Statisztikai szám: 20368706-8042-212-01
adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-62211/2013
Bankszámlaszám: 10918001-00000105-90880005
Működési engedély szám: II-2709/2009
Külföldi utalás esetén Bankszámlaszám: 
- Swift: BACXHUHB
- Iban: HU11 10918001-00000105-90880005 
 Online borbolt vezető: Csukárdi Gábor
Felelős vezető: Lakatos Tamás
Tárhely-szolgáltató adatai: Milton Média Kft.
Székhely: 2030 Érd, Diósdi út 18.
Telefon: +36 20 3200-777
Adatvédelmi tájékoztató: http://www.inter.hu/aszf.php

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen
Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2014. június hó 14. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK

3.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség felszámításra kerülhet, amelyről a vásárlót minden esetben tájékoztatjuk. A weboldalon látható termékek nagyrésze megtalálható a 1036 Budapest, Lajos u. 91 szám alatt található szaküzletünkben.

3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt, valamint borok esetében az esetleges évjárat eltérés miatt.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen
tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4. RENDELÉS MENETE

4.1. Felhasználó a regisztrációt követően kap lehetőséget a vásárlás megkezdésére.

4.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

4.3. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a "kosaram" ikonra kattintva.

4.4. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot,melynek típusai a következők:

4.5.1. Fizetési módok:

4.5.1.1. Utánvétel: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.

4.5.1.2. Előre utalás esetén a regisztrál mail címre elküldjük a számla pdf változatát, aminek az eredeti változátát a megrendelt termék csomagolásában talál. A pdf változatban megtalálható a kedvezményezett neve és bankszámlaszáma.

4.5.2. Szállítási módok és költségek:

4.5.2.1. Szállítási mód:
- Royal Futár

4.5.2.2. Szállítási költségek:

4.6 A szállítási költségekről a megrendelőt megfelelően tájékoztatjuk, amelyek eltérhetnek az általános szállítási összegektől. Pl: külföldi szállítás, súlyhatár stb.

4.7. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét
kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

4.8. A megrendelő ellenőrizheti a termékeket, adatait a rendelés véglegesítése előtt, azokat módosíthatja. Egyéb kérdéseit, kéréseit a megjegyzésben teheti közzé, amit a regisztráció során megadott mailcímre vagy telefonszámra visszaigazolunk.

4.9. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolástkap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán (2 munkanap) belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználónak jogában áll elállni a megrendeléstől. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

5.1. A megrendelések feldolgozása szaküzletünk nyitvatartási idejében történik. A nem nyitvatartási időben történő rendeléseket a következő napi nyitva tartás idejében dolgozzuk fel.

5.2. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a weboldalon kínált termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által előre kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.5

5.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

6. ELÁLLÁS JOGA

6.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék

kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a
szerződéstől, és további 15 napon belül visszaküldi a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 12 hónapig gyakorolni az elállási jogát.

6.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költsége nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a
nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6.3. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan termék esetén, mely
Felhasználó személyéhez kötött, Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

6.4. Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót amennyiben a
a terméket a Felhasználó megnyitotta, még abban az esetben sem ha a termékből nem hiányzik mennyiség.

6.5. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a teljes kifizetett összeget a Felhasználó részére.

6.6. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését
megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontjátvesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, személyesen vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Szolgáltató részére.

6.7. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű
használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti, vagy személyesen fizeti ki telephelyén a
Szolgáltató a termék vételárát.

6.8. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen
Szabályzatban található elérhetőségeken.
EU-s országba való értékesítés esetén, és 2014. június 13-tól
Magyarországon is:

6.9. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.)
Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú
irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása
értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a
megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

6.10. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

6.11. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
a. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
b. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

6.16. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok
értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

6.17. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.18. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a
szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később
visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni a megrendelt átvett terméket elállás esetén.

6.19. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a terméket.

6.20. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

6.21. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a kíszállított termékeket, vagy a Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.23. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

6.24. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű
használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak
megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő
tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra
visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

6.25. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

6.26. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

6.27. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen
Szabályzatban található elérhetőségeken.

7. Jótállás

7.1. Szolgáltató a kötelező jótállás alá tartozó termékekre egy év jótállást vállal. A kötelező jótállás alá nem eső termékek esetén a Szolgáltató a gyártó által esetlegesen vállalt időtartamra és feltételek mellett vállal jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről a Szolgáltató a Megrendelő kérésére részletes tájékoztatást ad.

7.2. A vásárlástól számított hat hónapon belül Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Így Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a Megrendelő számára felismerhetőek voltak.

7.3. Szavatossági jog érvényesítésére a Megrendelő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult. Ha a Megrendelő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.

7.4. A jótállási ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.

7.5. A jótállás ill. szavatosság érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott számlát illetve jótállási jegyet. Jótállási igény esetén a megrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető jótállási ill. szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt jótállási jegy is tartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket.

7.6. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Termékszavatosság

7.12. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó - választása szerint -
kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.13. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.14. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.15. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.16. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

7.17. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése
esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a
rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával,vagy akár csak nyugtával).

A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének
teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést
legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe
venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy,
mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét,
jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

PANASZKEZELÉS RENDJE

10.1. Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a  megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

10.3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Csak 18 év felett!

A selection.hu elkötelezett híve és támogatója a felelősségteljes, kulturált italfogyasztásnak. Ezért szeszesital fogyasztását 18 éven aluliak számára nem ajánljuk és őket kiszolgálni nem tudjuk.

Magyarországi kiszállítás

Magyarországi kiszállítás esetén, amennyiben rendelése nem haladja meg a 20.000 Forintot,
2.000 Ft kiszállítási díjat számolunk fel!

Fizetési lehetőségek

Megrendelését készpénzzel, hitelkártyával, átutalással és PayPal számlájáról is ki tudja egyenlíteni.

Hitelkártyát csak szaküzletünkben tudunk elfogadni.

Átutalás és Paypal fizetés esetén számlamásolatot küldünk, a kiszállítást a számla kiegyenlítését követően tudjuk teljesíteni.

 

ugrás az oldal tetejére...
   
Globula NetStudio